Skip links

Політика конфіденційності

Загальні положення

1.1. Ця Політика конфіденційності встановлює порядок отримання, зберігання, обробки, використання і розкриття персональних даних користувачів (далі – Користувач) онлайн-сервісів (далі – Сервіс), що працюють під брендом (псевдонімом) “Sirkadirov” та афілійованих компаній, які прямо це вказують на своїх ресурсах, і перелічені на одній зі сторінок вебсайту, доступного за посиланням: https://sirkadirov.com/.

1.2. Персональні дані Користувача під час реєстрації, автоматичного розміщення, отримання і передання інформації під час використання Сервісу отримує власник Сервісу (далі – Розпорядник).

1.3. Користувач повинен уважно ознайомитися з цією Політикою конфіденційності і висловити свою повну згоду з її умовами – це є невід’ємною умовою використання Сервісу.

1.4. Користувач не має права використовувати Сервіс, якщо він не згоден з умовами цієї Політики конфіденційності.

1.5. Користувач дає свою однозначну згоду з умовами цієї Політики конфіденційності та надає Розпоряднику право отримувати, зберігати, обробляти, використовувати і розкривати персональні дані Користувача Сервісу згідно з умовами цієї Політики конфіденційності.

1.6. Користувач Сервісу несе відповідальність за свої дії, які вчиняються ним при використанні Сервісу, та дії осіб, які вчиняються від його імені з використанням його даних персональної ідентифікації.

1.7. Користувач Сервісу визнає, що в разі його недбалого ставлення до безпеки і захисту своїх персональних даних та даних авторизації, треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до облікового запису, персональних та інших даних Користувача Сервісу. Розпорядник не несе відповідальності за збитки, завдані таким доступом.

1.8. Достатнім повідомленням Користувача про включення його даних до бази даних Розпорядником буде факт використання Користувачем Сервісу після повідомлення йому про наявність цієї Політики конфіденційності.

1.9. Якщо Користувач не згодний з умовами цієї Політики конфіденційності, він має негайно припинити використання Сервісу, видалити усі дані, до яких він має доступ, пов’язані з його діяльністю у Сервісі. Якщо користувач є зареєстрованим користувачем Сервісу, йому також необхідно сповістити Розпорядника про завершення роботи з Сервісом. Це можна зробити, використовуючи офіційні канали зв’язку з Розпорядником, що вказані на сторінках чи одній із сторінок Сервісу.

Збір інформації та даних

Розпорядник, за допомогою функціоналу Сервісу, в автоматичному режимі отримує доступ до таких даних:

2.1. Ім’я, прізвище, по батькові уповноваженої особи Користувача, назва Користувача, всі реквізити Користувача (контактні телефони, адреса електронної пошти, код ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків, тощо), інша інформація щодо юридичної чи фізичної особи.

2.2. Файли Cookies – для того, щоб визначити браузер Користувача Сервісу і надати залежні від цього сервіси, наприклад зберігання даних в кошику між відвідуваннями Сервісу.

2.3. Інформація про помилки роботи Сервісу, ініційовані Користувачем Сервісу.

2.4. IP-адреса Користувача Сервісу для ведення журналу активності

Вся інформація збирається «як є» і не змінюється Розпорядником в процесі збору даних. Статистична інформація, що слугує для покращення Сервісу, збирається без зазначення інформації про Користувача, якщо інакше явно не вказано при роботі з Сервісом.

Мета збору даних та інформації

3.1. Для ідентифікації особи як Користувача може бути використано ім’я, прізвище, по батькові, адреса електронної пошти, пароль доступу до особистого кабінету, реєстраційний номер облікової картки платника податків та/або код ЄДРПОУ, тощо.

3.2. Для відправки кореспонденції та інформаційних повідомлень Сервісу, у тому числі але не обмежуючись – у електронному вигляді, може відображатися ім’я, прізвище, по батькові, назва Користувача, реквізити, контактні телефони, адреса електронної пошти.

3.3. Контактна інформація може бути використана у поштових розсилках, наприклад: повідомленнях про новини Сервісу, акції або спеціальні пропозиції від організацій та/або юридичних чи фізичних осіб, що працюють під брендом Sirkadirov, Користувач Сервісу завжди може відмовитися від проведення розсилки по його контактній інформації у письмовому повідомленні або у відповідному розділі особистого кабінету.

3.4. Інформація про Користувача Сервісу, в тому числі персональні дані, використовуються з метою забезпечення реалізації цивільно-правових, податкових та відносин у сфері бухгалтерського обліку, виконання договірних зобов’язань з надання послуг, для ідентифікації Користувача Сервісу, з метою надання послуг, обробки платежів, відправки інформації поштою, електронною поштою, проведення розрахункових операцій, надання звітності, ведення бухгалтерського та управлінського обліку, поліпшення якості надання послуг, тощо.

3.5. Контактна інформація Користувача може бути передана іншим Користувачам Сервісу, у межах функціоналу та соціально-комунікативних можливостей Сервісу.

Умови надання доступу до персональних даних Користувача Сервісу

4.1. Розпорядник не передає персональні дані Користувачів третім особам, за винятком випадків, передбачених нижче.

4.2. Розпорядник гарантує захист інформації Користувача, в тому числі конфіденційної, від несанкціонованого доступу. Захист забезпечується неможливістю витоку, знищення та блокування інформації, порушення цілісності та режиму доступу до інформації.

4.3. Розкриття персональних даних без згоди Користувача або уповноваженої ним особи допускається у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини, зокрема, але не обмежуючись за обґрунтованими запитами державних органів, що мають право подавати заявки та отримувати такі дані.

Зміна чи видалення інформації

5.1. Користувачі в будь-який момент часу можуть змінити/видалити особисту інформацію або відмовитися від розсилки, для цього достатньо скористатися особистими налаштуваннями Сервісу. Робота Сервісу з надання послуг Користувачу може бути призупинена з моменту зміни/видалення інформації Користувача.

5.2. Достатнім повідомленням Користувача про видалення чи іншої обробки персональних даних буде лист (інформація), направлений на електронну пошту, вказану Користувачем при реєстрації.

Зміни в Політиці конфіденційності

6.1. Розпорядник може змінити умови Політики конфіденційності шляхом публікації нової редакції Політики конфіденційності на одній зі сторінок вебсайту, доступного за посиланням: https://sirkadirov.com/, але не обмежуючись таким. Посилання на чинну Політику конфіденційності має бути розміщено як мінімум на одній зі сторінок Сервісу.

6.2. Користувач Сервісу зобов’язуються періодично переглядати ці умови, щоб бути поінформованими про те, як Розпорядник захищає інформацію про про Користувача.

6.3. Розпорядник не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов цієї Політики конфіденційності, інструкцій або вказівок про порядок використання Сервісу, щодо порядку розміщення даних та інших технічних питань.

Інші умови

7.1. У разі, якщо будь-яке положення Політики конфіденційності, включаючи будь-який пункт або його частину, визнається таким, що суперечить закону, або недійсним, то інші положення, які не суперечать закону, залишаються в силі і є дійсними, а будь-яке недійсне положення, або положення, яке не може бути виконано, вважається зміненим, виправленим в тій мірі, в якій це необхідно для забезпечення його дійсності і можливості виконання.

Контактна адреса для Користувачів у разі виникнення питань

8.1. У разі виникнення юридично значущих питань, побажань, скарг тощо, просимо звертатися за поштовою адресою: 69068, Україна, Запорізька область, місто Запоріжжя, вул. Климова В.Я. академіка, буд. 2, кв. 7, Отримувач: Кадіров Юрій.

8.2. Також, Користувач може використовувати контактні дані Розпорядника, вказані на одній зі сторінок Сервісу.

Продовжуючи використання цього вебсайту, ви погоджуєтеся з Політикою конфіденційності.
Explore
Drag